تازه چه خبر؟!

اسفند, ۱۳۹۶

  • ۱ اسفند

    از رنجی که میبریم

    چندین سال است که قرار است در کشورمان با حمایت از تولید، هم بیکاری را از بین ببریم و هم باعث پیشرفت اقتصاد نداشته مان بشویم. اما چیزی که در عمل می بینیم دقیقا در جهت عکس این شعار هاست . البته همانطور که از اسمش می آید، شعار است، …

    بیشتر بخوانید »

بهمن, ۱۳۹۶

X