مرجع کامل طراحی PLANT با PDMS

25,000 تومان

مجموعه‌ آموزشی ما که اکنون جلد اول آن در اختیار شماست، به معرفی و آموزش نرم ‏افزار PDMS برای کاربردهای مختلف اعم از سطوح مقدماتی و پیشرفته پرداخته است. آموزش‏های این مجموعه‌ بر مبنای ساختار نرم افزار و اولویت کاربرد ماژول‏های آن تقسیم ‏بندی شده است. جلد اول مشتمل بر شش فصل و روش آموزش گام به گام با انجام یک پروژه‏ واقعی است. پس از آشنایی کلی با نرم‏افزار در فصل اول، در فصل دوم انجام پروژه با آموزش دو کاربرد اصلی‏ترین بخش نرم افزار یعنی ماژول Design و کاربردهای Pipe Work و Equipment آغاز شده است. در فصل سوم مدل‏سازی کامل Structure و کاربردهای مختلف و متنوع آن آموزش داده شده است. پس از مدل‏سازی سه بعدی قسمت‏های اصلی Plant، نوبت به گرفتن نقشه‏ های Detail، Plan‏ها و سایر مستندات فنی مورد نیاز کارفرما می‏رسد که در فصل چهارم و با آموزش ماژول Draft به آن پرداخته‏ ایم. فصل پنجم نحوه‏ گرفتن خروجی‏ها و Reportهای متنوع از اقلام پروژه را آموزش می‏دهد. در فصل پایانی کتاب، آموزش مدیریت پروژه و ساخت یک پروژه‏ واقعی را در ماژول Admin آموزش داده‏ ایم. به همراه کتاب یک عدد CD شامل پروژه‏ انجام شده در کتاب ارائه می‏شود که در آخرین بخش فصل ششم نحوه‏ انتقال اطلاعات پروژه‏ حاضر به نرم ‏افزار آموزش داده شده است.

مقایسه

توضیحات

توضیحات و فصل اول کتاب را در لینک زیر بخوانید:

فصل اول مرجع کامل طراحی PLANT با PDMS

 

  • مشخصات کتاب
  • فهرست
  • مقدمه
مرجع کامل طراحی PLANT
با PDMS
ناشر: اندیشه‌سرا
نویسنده: مسعود عزتی
قطع: وزیری
تعداد صفحه: ۴۱۶
شابک: ۹۷۸۹۶۴۸۴۰۷۷۷۸
رده‌بندی دیویی: ۵/۶۵۸
رده‌بندی کنگره: ع۴م۳/۵/۵۷ T
جلد: شومیز، کاغذ: سفید خارجی، چاپ: تکرنگ
وزن تقریبی بر حسب گرم: ۶۳۰

فصل ۱- آشنایی با نرم افزار PDMS و ساختار آن
۱-۱- مقدمه
۱-۲- نحوه‏ استفاده از نرم افزار PDMS برای طراحی یک Plant
۱-۳- ماژول‏های PDMS
۱-۴- محصولات جانبی شرکت AVEVA برای طراحی Plant
۱-۵- نصب نرم افزار تحت شبکه
فصل ۲- ماژول
Design- Pipe Work/Equipment
۲-۱- مقدمه
۲-۲- Pipework/ Equipment
۱-۲-۲- نحوه ذخیره سازی اطلاعات در دیتابیس ‏های طراحی
۲-۲-۲- ورود به ماژول Design
۲-۲-۳- قسمتهای مختلف محیط نرم افزار
۲-۲-۴- آغاز مدلسازی یک پروژه در Design
۲-۲-۵- مروری بر دستورات کاربردی در طراحی
۲-۲-۶- Data Consistency Check
۲-۲-۷- Session Comments
۲-۲-۸- مشاهده تغییرات در دیتابیس جاری (DB Changes)
۲-۲-۹- نکات مهم و حرفه ‏ای در انجام عملیات گرافیکی روی مدل ۳ بعدی
۲-۲-۹-۱- Selection
۲-۲-۹-۲- امکانات View
۲-۲-۹-۳- عملگر Model Editor
۲-۲-۹-۴- Quick pipe Routing در مد Model Editor
۲-۲-۹-۵- سایر امکانات مهم گرافیکی
۲-۲-۱۰- Properties
۲-۲-۱۱- ساخت المان‏های ۲ یا ۳ بعدی کمکی در محیط طراحی ۳ بعدی
۲-۲-۱۲- Claiming/Unclaiming
۲-۲-۱۳- DB Listing
۲-۲-۱۴- مشاهده نقشه Isometric یک مدل در محیط Design
۲-۲-۱۵- لیست- گروه- My Data
۲-۲-۱۶- تغییر آرایش ‏ساختار هایرارکی دیتابیس در PDMS
-۲-۱۷- ورود و سوییچ بین ماژول‏های PDMS
فصل ۳- ماژول Design- STRUCTURE
۳-۱- مقدمه
۳-۲- Beam & Columns
۳-۲-۱- مدلسازی Beam & Columns
۳-۲-۲- مروری بر دستورات کاربردی در طراحی Beam & Column
۳-۲-۳- لیست کلمات اختصاری SNode‏ها و P-Line‏های انواع پروفیل ها
۳-۳- PANELS & PLATES
۳-۳-۱- مقدمه
۳-۳-۲- مدلسازی Panel & Plate
۳-۳-۳- Penetration
۳-۳-۴- Panel Connection
۳-۴- Walls & Floors
۳-۵-ASL Modeller
۳-۵-۱- (Asscessways) Platform
۳-۵-۲- ساخت Penetration از صفحه کف Platform
۳-۵-۳- ساخت المانهای Stair (نردبان- پله)
۳-۵-۴- ساخت Ladder
۳-۵-۵- ساخت المانهای
KickPlate, Handrail, Post
۳-۵-۶- اصلاح جزئیات المانهای ASL
فصل۴- Draft
۴-۱- مقدمه
۴-۲- انواع Application‏ها در ماژول Draft
۴-۲-۱- کاربرد General
۴-۲-۲- کاربرد
ADP (Automatic Drawing Production)
۴-۲-۳- کاربرد Auto Draft:
۴-۲-۴- کاربرد AdministratiOn
۴-۳- کاربرد General
۴-۳-۱-‏هایرارکی دیتابیس Draft
۴-۳-۲- ساخت المان‏های‏ هایرارکی Draft DB
۴-۳-۳- View
۴-۳-۳-۱- انواع view
۴-۳-۴- ۳D view
۴-۳-۵- Labelling
۴-۳-۶- Dimensioning
۴-۳-۷- سایر امکانات کاربرد General
۴-۴- کاربرد ۲D Draft
۴-۴-۱-‏هایرارکی ۲D Draft
۴-۴-۲- ساخت المان‏های sheet Note/ View Note
۴-۵- Section Planes (S. P)
۴-۵-۱- مقدمه
۴-۵-۲- ساخت Section Plane
۴-۵-۳- Editکردن یک Section Plane
۴-۵-۴- Editکردن Plane‏های پلهدار (Stepped Planes)
۴-۵-۵- Showing the clipping0
۴-۶- کاربرد Auto Draft
۴-۶-۱- آشنایی با کاربرد Auto Draft
۴-۶-۲- Drawing Editor
۴-۶-۳- Frame Editor و Symbol Editor
فصل ۵- تولید گزارش در PDMS
۵-۱- مقدمه
۵-۲- انواع گزارش‏های
Template
۵-۳- تهیه یک گزارش به وسیله
Report Templates
۵-۴- ساخت یک Report
۵-۴-۱- تولید گزارش
۵-۴-۲- کنترل فرمت ستون
(Columns Layout)
۵-۴-۳- Sorting و Totalling
۵-۴-۳-۱- Sorting
۵-۴-۳-۲- Totalling
۵-۵- تولید گزارش‏های انتخابی (Selective Reports)
فصل ۶- ماژول ADMIN
۶-۱- آشنایی با ماژول ADMIN
۶-۲- دیتابیس‏ها در PDMS
۶-۲-۱- انواع دیتابیس در PDMS
۶-۲-۲- ارتباط بین DB‏های مدل (Model DBs )
۶-۳- پروژه
۶-۳-۱- ساختار یک پروژه در PDMS
۶-۳-۲- چگونگی ذخیره سازی DB‏ها در یک پروژه
۶-۴- المان‏های Admin
۶-۴-۱- Team و User
۶-۴-۲-دیتابیس
۶-۴-۳- MDBs
۶-۴-۴- Database Sessions،‏ BackTrack و Stamps
۶-۵- ایجاد یک پروژه در PDMS
۶-۶- ساخت المانهای اولیه Admin
۶-۶-۱- ساخت Team و User
۶-۶-۲- ساخت دیتابیس
۶-۶-۳- DataBase Set
۶-۶-۴- MDBs (MULTI DATABASES)
۶-۶-۵- MultiWrite Database Extracts (MW DB)
۶-۷-Extracts
۶-۷-۱- انواع Extracts
۶-۷-۲- مزایای Extractنسبت به یک DB MW ساده
۶-۷-۳- خانواده Extract
۶-۷-۴- نحوه کار با Extract‏ها
۶-۷-۵- Refreshing
۶-۷-۶- Flushing
۶-۷-۷- Release، ISSUE، DROP
۶-۷-۸- ساخت Extract DB
۶-۷-۹- نامگذاری و شماره DB Extract
۶-۷-۱۰- Working Extracts (WE)
۶-۷-۱۰-۱- استفاده از Working Extracts
۶-۷-۱۰-۲- Issue کردن از یک Working Extract
۶-۷-۱۱- کنترل کردن Extract
۶-۷-۱۲- Variant Extracts (VE)
۶-۷-۱۳- Extract Sessions
۶-۷-۱۴- Revert کردن Extract‏ها
۶-۷-۱۵- Merge کردن تغییرات برای Extracts
۶-۷-۱۶- Expunging
۶-۸- Stamp
۶-۸-۱- آشنایی با Stamp
۶-۸-۲-‏هایرارکی Stamp
۶-۸-۳- ساخت Stamp
۶-۸-۴- Modify کردن خواص Stamp
۶-۹- Data Access Control: DAC
۶-۱۰- تعریف ACR، Role و Scope
۶-۱۰-۱- Role
۶-۱۰-۱-۱- ساخت Roleو Perop6-10-2- ساخت Scope
۶-۱۰-۳- ACR‏ها و گروه‏های ACR
۶-۱۱- مدیریت پروژه در ماژول Admin
۶-۱۱-۱- Replicate کردن پروژه
۶-۱۱-۲- Expunge
۶-۱۱-۳- Merge و Backtrack کردن Session‏های دیتابیس‏ها
۶-۱۱-۳-۱- Merge
۶-۱۱-۳-۲- Backtracking
۶-۱۱-۴- تعریف فونت‏های پروژه
۶-۱۱-۵- اصلاح ماژول‏های نرم افزار
۶-۱۱-۶- ماکروهای بین دیتابیس‏ها (Inte-DB- Macros)
۶-۱۱-۷- دیتابیس‏های توزیعی
۶-۱۱-۸- (DICE) Data Integrating Checking
۶-۱۱-۹- Reconfiguration
۶-۱۱-۹-۱- روشهای کپی کردن دیتابیس‏ها
۶-۱۱-۹-۲- دستور Reconfiguration
۶-۱۱-۹-۳- انتقال اطلاعات بین چندین پروژ
۶-۱۱-۱۰- سایر امکانات مدیریت پروژه

بی ‏شک صنایع نفت، گاز و پتروشیمی‏ را می ‏توان صنایع برتر علمی‏ و اقتصادی قرن حاضر دانست. شواهد و قرائن سیاسی و اقتصادی در جهان امروز و تلاش دولتمردان، بنگاه‏ها و شرکت‏های خصوصی کوچک و بزرگ برای ورود به این عرصه و ارائه‏ خدمات، بر این گفته صحه می‏گذارد. در این میان، طراحی و مهندسی، پیش‏ نیاز مبرم و البته دیر شناخته شده‏ این صنایع است. کاری که در سال‏های اخیر با ورود نرم ‏افزارهای پیشرفته ‏کامپیوتری و پس از سال‏ها خو گرفتن به پکیج‏هایی همچون AutoCAD، کم کم جای خود را در پروژه‏ های نفت و گاز پیدا می‏کند. در کشور ما ایران نیز هر ساله ده ‏ها پروژه‏ متنوع در عرصه‏ نفت و گاز و پتروشیمی ‏توسط شرکت‏های خارجی و داخلی، طراحی، مهندسی و اجرا می‏شود. با وجود تجربیات گرانبهای مهندسین و پیمانکاران این عرصه، عدم مستندسازی و طراحی‏های اولیه‏ دقیق عموماً در فازهای اجرایی مشکلات عدیده‏ ای برای پیمانکاران و کارفرمایان ایجاد می‏کند به طوری که اکنون در بسیاری از نقاط جهان، پروژه‏ ها به دلیل طراحی‏های نادرست، دچار بازنگری‏های هزینه‏ بر شده و وقفه‏ های طولانی در به سرانجام رساندن این پروژه ‏ها به وجود آمده است. اینجاست که اهمیت توجه هرچه بیش‏تر به طراحی و مدل‏سازی اولیه و استفاده از نرم ‏افزارهای تخصصی در این زمینه نمود پیدا می‏کند. آنچه که اکنون شاهد آن هستیم، ورود این نرم افزارهای تخصصی به عرصه‏ صنعت کشور است اما فقدان منابع آموزشی و مراجع علمی ‏مرتبط با این نرم ‏افزارها، برای متخصصین و مهندسین طراح و نیز برای دانش‏ آموختگان جویای کار به نوبه‏ خود مشکل بزرگی است. یکی از این نرم ‏افزارهای تخصصی که رفته رفته در اکثر شرکت‏های ایرانی نیز جای سایر بسته ‏های نرم افزاری مشابه خود را می‏گیرد، نرم ‏افزار PDMS است. این نرم‏ افزار محصول شرکت AVEVA و در زمره‏ کارآمدترین و قدرتمندترین نرم‏ افزارهای مدل‏سازی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی‏ در دنیا است که در اکثر کشورها به عنوان اولین انتخاب در مقایسه با نرم افزارهای مشابه مورد استفاده قرار میگیرد. توانایی این نرم ‏افزار در مدل‏سازی همه جانبه و امکان گرفتن خروجی‏های متنوع، آن را در نوع خود منحصر به فرد کرده است.
مجموعه‌ آموزشی ما که اکنون جلد اول آن در اختیار شماست، به معرفی و آموزش نرم ‏افزار PDMS برای کاربردهای مختلف اعم از سطوح مقدماتی و پیشرفته پرداخته است. آموزش‏های این مجموعه‌ بر مبنای ساختار نرم افزار و اولویت کاربرد ماژول‏های آن تقسیم ‏بندی شده است. جلد اول مشتمل بر شش فصل و روش آموزش گام به گام با انجام یک پروژه‏ واقعی است. پس از آشنایی کلی با نرم‏افزار در فصل اول، در فصل دوم انجام پروژه با آموزش دو کاربرد اصلی‏ترین بخش نرم افزار یعنی ماژول Design و کاربردهای Pipe Work و Equipment آغاز شده است. در فصل سوم مدل‏سازی کامل Structure و کاربردهای مختلف و متنوع آن آموزش داده شده است. پس از مدل‏سازی سه بعدی قسمت‏های اصلی Plant، نوبت به گرفتن نقشه‏ های Detail، Plan‏ها و سایر مستندات فنی مورد نیاز کارفرما می‏رسد که در فصل چهارم و با آموزش ماژول Draft به آن پرداخته‏ ایم. فصل پنجم نحوه‏ گرفتن خروجی‏ها و Reportهای متنوع از اقلام پروژه را آموزش می‏دهد. در فصل پایانی کتاب، آموزش مدیریت پروژه و ساخت یک پروژه‏ واقعی را در ماژول Admin آموزش داده‏ ایم. به همراه کتاب یک عدد CD شامل پروژه‏ انجام شده در کتاب ارائه می‏شود که در آخرین بخش فصل ششم نحوه‏ انتقال اطلاعات پروژه‏ حاضر به نرم ‏افزار آموزش داده شده است.
در جلد دوم این مجموعه، آموزش سایر کاربردهای ماژول Design ( مانند Hanger & Support و HVAC) و ماژول Draft ( مانند ADP، Draft Admin)، آموزش کامل ماژول‏های IsoDraft، Spooler و ماژول‏های کاتالوگ ‏نویسی (Paragon، Specon)، ماژول Administartion Lexicon و ماژول‏های Monitor، Propcon و نیز برخی نرم ‏افزارهای جانبی مانند PDMS Review و PDMS Catview ارائه خواهد شد و در مواقع لازم با برخی دستورات برنامه نویسی در PDMS آشنا خواهیم شد.

اطلاعات بیشتر

وزن 630.0 g

نقد و بررسی ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است .

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مرجع کامل طراحی PLANT با PDMS”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X